Hope Deepblue Air Conditioning Manufacture Corp., Ltd.
Vanliga frågor om absorptionskylare och värmepump

Vanliga frågor om absorptionskylare och värmepump

FAQ

VANLIGA FRÅGOR

1.Vad är LiBr absorptionskylare eller värmepump?

Det är en slags värmeväxlingsutrustning som använder litiumbromidlösningen (LiBr) som ett cykliskt arbetsmedium och vatten som köldmedium för att generera kyla eller uppvärmning för kommersiellt bruk eller industriell process.

2.I vilka fält är absorptionsenheten tillämplig?

Där det finns spillvärme finns absorptionsenhet, såsom kommersiella byggnader, speciella industrifabriker, kraftverk, värmeverk etc.

3. Vilken typ av värmekälla kan användas som den drivna källan och hur många typer är uppdelade?

Baserat på olika värmekällor kan absorptionsenheten delas in i fem typer enligt nedan:
Varmvatteneldad, ångeldad, direkteldad, avgas-/rökgaseldad och multienergityp.

4. Vilken är den viktigaste utrustningen i ett klassiskt absorptionskylsystem?

Ett fullabsorptionskylsystem ska innehålla absorptionskylare, kyltorn, vattenpumpar, filter, rör, vattenbehandlingsanordningar, terminaler och några andra mätinstrument.

5.Vad är den grundläggande informationen som krävs innan modellvalet?

• Kylbehov;
• Tillgänglig värme från driven värmekälla;
• Kylvatteninlopps-/utloppstemperatur;
• Inlopps-/utloppstemperatur för kylt vatten;
Varmvattentyp: varmvatteninlopps-/utloppstemperatur.
Ångtyp: ångtryck.
Direkttyp: Bränsletyp och värmevärde.
Avgastyp: avgasinlopps-/utloppstemperatur.

6. Vad är COP för absorptionskylare?

Varmvatten, ångtyp: 0,7-0,8 för enkel effekt, 1,3-1,4 för dubbel effekt.
Direkt typ: 1,3-1,4
Avgastyp:1,3-1,4

7. Vilka är huvudkomponenterna i absorptionsenheten?

Generator (HTG), kondensor, absorbator, förångare, lösningsvärmeväxlare, konserverade pumpar, elskåp, etc.

8. Vad är standard för värmeväxlarrörmaterial?

Kopparrör är standardförsörjningen till den utländska marknaden, men vi kan också använda rostfria rör, nickelkopparrör eller titanrör helt anpassade utifrån kundens önskemål.

9. Vilket läge fungerar enheten, via modulering eller med på-av-sätt?

Absorptionsenheten kan manövreras på två sätt.
Autokörning: styrs av moduleringskontroll.- PLC-program.
Manuell körning: manövreras manuellt med On/Off-knapp.

10. Vilken typ av ventilabsorptionsenhet använder för att reglera värmekällan, och vilken typ av signal reagerar den?

3-vägs motorventil används för varmvatten- och avgasaggregat.
2-vägs motorventil används för ångeldad enhet.
Brännare används för direkteldad enhet.
Återkopplingssignalen kan vara 0~10V eller 4~20mA.

11. Har absorptionsenheten ett manuellt eller automatiskt reningssystem för att ta ut den icke-kondenserbara luften inuti?Hur fungerar rensningssystemet?

Det finns auto-purge system och vakuumpump på kylaren.När kylaren är i drift kommer auto-purge-systemet att tömma den icke-kondenserbara luften till luftkammaren.När luften i luftkammaren når inställningsnivån kommer styrsystemet att föreslå att vakuumpumpen körs.På varje kylare finns en lapp som anger hur man rengör.

12.Finns det säkerhetssystem för övertryck i absorptionsenheten?

Alla Deepblue absorptionsenheter är utrustade med temperaturregulator, tryckregulator och sprängskiva för att undvika högt tryck inuti enheten.

13. Vilken typ av protokoll finns tillgängliga för att ge externa signaler till klienten?

Modbus, Profibus, Dry Contract finns tillgängliga eller andra metoder anpassade för kunden.

14. Har absorptionsenheten ett fjärrövervakningssystem via Internet?

Deepblue har byggt ett fjärrövervakningscenter i fabrikens huvudkontor, som i realtid kan övervaka driftdata för varje enskild enhet utrustad med F-Box.Deepblue kan analysera operationsdata och informera användaren om något fel uppstår.

15. Vilka är de högsta och lägsta omgivningstemperaturerna som enheten kan fungera?

Arbetstemperaturen är 5 ~ 40 ℃.

16. Kan Deepblue tillhandahålla FAT före leverans?

Varje enhet kommer att testas innan den lämnar fabriken.Alla kunder är välkomna att bevittna prestandatestningen och en testrapport kommer att utfärdas.

17. Är vatten/LiBr-lösningen redan laddad i enheten innan leverans?eller separat?

Normalt använder alla enheter hela/övergripande transport, som testas i fabrik och skickas ut med lösning inuti.
När enhetens dimension överstiger transportrestriktioner ska delad transport användas.Vissa enorma anslutningskomponenter och LiBr-lösning ska packas och transporteras separat.

18.Hur hanterar Deepblue driftsättningen?

Lösning A: Deepblue kan skicka vår ingenjör på plats för första uppstart och genomföra en grundläggande utbildning för användare och operatör.Men den här standardlösningen blir ganska svår på grund av Covid-19-viruset, så vi fick lösning B och lösning C.
Lösning B: Deepblue kommer att förbereda en uppsättning detaljerade idrifttagnings- och driftinstruktioner/kurser för användare och operatör på plats, och vårt team kommer att tillhandahålla en WeChat on-line/videoinstruktion när kunden startar kylaggregatet.
Lösning C: Deepblue kan skicka en av våra utländska partner till platsen för att tillhandahålla idrifttagningsservice.

19. Hur ofta behöver enheten inspektion och underhåll?(rengöringssystem)

Detaljerat inspektions- och underhållsschema beskrivs i användarmanualen.Vänligen följ dessa steg.

20. Vilken är garantiperioden för absorptionsenheten?

Garantiperioden är 18 månader från leverans eller 12 månader efter driftsättning, beroende på vilket som kommer tidigt.

21. Vilken är den minsta livslängden för absorptionsenheten?

Den minsta designade livslängden är 20 år, efter 20 år bör enheten inspekteras av tekniker för vidare drift.